json Modülü

JSON farklı diller arasında iletişimi sağlamak için geliştirilmiş basit bir veri formatıdır. Bu veri formatı Python’daki sözlük ve listelere çok benzer. İki tür kullanımı vardır. Birincisi anahtar-değer mantıyla çalışır.

{
  "Ad": "Fırat",
  "Soyad": "Özgül"
}

JSON ifadelerinde her öğe arasında virgül olmalıdır. Anahtar ve değer ikilisi arasında ise iki nokta kullanılır.

İkinci kullanımı ise liste tipine çok benzer. Bu kullanımda anahtar-değer değil, sadece değer verilir.

{
  "Fırat",
  "Özgül"
}

JSON modülünde 4 ana fonksiyon bulunuyor. Bunlardan ikisi Python ile JSON oluşturmaya yararken diğer ikisi JSON verilerini çözmeye yarar. JSON oluşturan fonksiyonlar şu ikisidir:

 1. json.dump

 2. json.dumps

JSON verilerini çözen iki fonksiyon ise şunlardır:

 1. json.load

 2. json.loads

json.dump ve json.dumps

Bu iki fonksiyonu birlikte yazmak istedim. Çünkü ikisinin parametreleri neredeyse aynı. Aralarındaki fark ise şu:

dump fonksiyonu çıktıyı illaki bir dosya içine aktarır. Yani size al bu senin istediğin JSON çıktısı demez. Bunu diyen dumps fonksiyonudur. dumps fonksiyonu str tipinde bir değer döndürürken dump fonksiyonu hiçbir değer döndürmez.

O yüzden python.org sitesinden alınan şu örneklerde dump yerine dumps fonksiyonu kullanılmış.Eğer dump fonksiyonunu kullanacaksanız JSON’a dönüşmesini istediğiniz ifadeden sonra dosyayı bulunduran değişkeni yazın.

>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}
>>> from io import StringIO
>>> io = StringIO()
>>> json.dump(['streaming API'], io)
>>> io.getvalue()
'["streaming API"]'

Bu fonksiyonların birkaç parametresi var. Şimdi sıra bunların ne işe yaradığını öğrenmekte.

skipkeys

Normalde Python, JSON oluştururken anahtar veya değer basit tipte (str,int,float…) değilse TypeError hatası verir. Eğer bu parametre True (Varsayılan False) ise hata vermek yerine o ikiliyi atlar.

ensure_ascii

Eğer bu parametre True (varsayılan olarak) ise çıktıda ASCII tablosuna uymayan karakterlerden kaçınır. False ise buna dikkat etmez.

>>> import json
>>> json.dumps(["üzüm"],ensure_ascii=True)
'["\\u00fcz\\u00fcm"]'
>>> json.dumps(["üzüm"],ensure_ascii=False)
'["üzüm"]'

indent

Eğer negatif olmayan bir tamsayı veya bir karakter dizisi ise girintileme sayesinde daha güzel bir çıktı almanızı sağlar. Eğer 0, negatif sayı veya boş karakter dizisi(“”) ise her öğeyi yeni satıra basar. None(varsayılan) ise dip dibe bir çıktı verir. Pozitif bir sayı verildiğinde onu boşluk sayısı kabul ederek girintileme yapar. Karakter dizisi ifadesine şu ikisi yeterince açık bir örnek: \t, \n

Not

Karakter dizisi kullanımı 3.2 sürümü itibari ile başladı.

>>> print(json.dumps({"Özellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=None))
{"\u00d6zellikler": {"H\u0131z": 150, "Ses": "10db"}}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=4))
{
  "Ozellikler": {
    "Hiz": 150,
    "Ses": "10db"
  }
}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent="\n"))
{

"Ozellikler": {


"Hiz": 150,


"Ses": "10db"

}
}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=0))
{
"Ozellikler": {
"Hiz": 150,
"Ses": "10db"
}
}

separators

Bu parametre verilen değeri öğeler arasında ayraç olarak kullanır. Verilen değer tuple tipinde olmalıdır. Varsayılan olarak şu kullanılır: (“,”, “: “) Ancak indent parametresi None değerindeyse ilk virgül değeri de iki nokta gibi sonuna boşluk alır. Yani şu şekilde olur: (”, “, “: “)

>>> json.dumps({"Elma":42,"Armut":25,"kiraz":65},separators=("?","!"))
'{"Elma"!42?"Armut"!25?"kiraz"!65}'

json.load ve json.loads

Bu iki fonksiyon da dump ve dumps gibi birbirine çok benziyor. Hatta farkları bile neredeyse aynı. load fonksiyonu sadece dosyadaki JSON verilerini Python verisine çevirirken loads fonksiyonu veriyi parametre olarak alıyor. dump ve dumps’da olduğu gibi parametreleri tamamen aynı.

Buraya birkaç örnek kod yazalım.

>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tıp"}')
{'mezuniyet': 'üniversite', 'Bölüm': 'Tıp'}
>>> json.loads('["\\u00fcz\\u00fcm"]')
['üzüm']

Şimdi de sıra fonksiyonların aldığı parametrelerde.

object_hook

Döndürülen değerin veri tipini değiştirmenizi sağlar. Bunu bir kod ile açıklayalım.

>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tıp"}',object_hook=list)
['mezuniyet', 'Bölüm']

Gördüğünüz gibi çıktıyı liste tipinde verdi. Ancak bunu yapmak için sadece anahtarları aldı.

object_pairs_hook

object_pairs_hook, object_hook ile benzer görevler yapıyor. İkisi arasında öncelik object_pairs_hook’da. Eğer anahtar değer ilişkisinden oluşan bir JSON verisiyse object_pairs_hook değilse object_hook parametresi kullanılır.

>>> json.loads('{"Ad": "Fırat", "Soyad": "Özgül"}',object_pairs_hook=str)
"[('Ad', 'Fırat'), ('Soyad', 'Özgül')]"
>>> json.loads('["Fırat", "Özgül"]',object_pairs_hook=dict,object_hook=list)
['Fırat', 'Özgül']

parse_int

int tipindeki değerlerin Python koduna dönüştürülürken hangi tipin kullanılması gerektiğini belirler. Bunu bir kodla açıklamak daha kolay olur sanıyorum:

>>> json.loads('{"Satılan": 54, "Kalan": 46}',parse_int=float)
{'Satılan': 54.0, 'Kalan': 46.0}

parse_float

parse_int parametresinin yaptığını float tipindeki sayılar için yapar.

>>> json.loads('[23, 45.2, "yazbel", 512.128]',parse_int=bool,parse_float=list)
[True, ['4', '5', '.', '2'], 'yazbel', ['5', '1', '2', '.', '1', '2', '8']]
Yorumlar

Önemli Not

Sorularınızı yorumlarda dile getirmek yerine Yazbel Forumunda sorarsanız çok daha hızlı cevap alabilirsiniz.
Belgelerdeki bir hata veya eksiği dile getirecekseniz lütfen yorumları kullanmak yerine Github'da bir konu (issue) açın.
Eğer yazdığınız yorum içinde kod kullanacaksanız kodlarınızı <pre><code> etiketleri içine alın. Örneğin:
    <pre><code class="python">
    print("Merhaba Dünya!")
    </code></pre>