Katkıda Bulunanlar

Yeterince gözbebeğinin olduğu yerde tüm hatalar sığdadır.

—Linus Torvalds

Bu sayfada, Python3 belgelerine herhangi bir şekilde katkıda bulunanların isimleri bir liste halinde yer alıyor.

Lütfen siz de belgelerde gördüğünüz hataları GitHub aracılığı ile bildirmekten ya da düzeltmekten çekinmeyin. Katkılarınız, bu belgelerin hem daha az hata içermesini hem de daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır.

Hakan Demiral

 • Sonlanan istihza.com projesinin ulaşılamayan linkleri WaybackMachine veritabanındaki en güncel halleri ile güncellendi.

 • Navigation bar kısmındaki kırık pdf linki kaldırılarak açıklaması yapıldı.

Barbaros Akkurt

 • echo $HOME komutunun, C:\Users\falanca şeklinde gösterilen çıktısı /home/istihza olarak düzeltildi.

Şebnem Duyar

 • ‘dahtaa’ şeklinde yazılan ‘daha’ kelimesi düzeltildi.

 • Bölme işleminde 30 olarak gösterilen değer 3 olarak değiştirildi.

 • 23 + 5 işleminin 27 olarak gösterilen sonucu 28 olarak düzeltildi.

Onur Eker

 • Satırdaki kayma düzeltildi.

 • b değişkeninin 23 olarak verilen değeri 10 olarak düzeltildi.

 • count() örneğinin açıklamasında 2 olarak belirtilen karakter sayısı 1 olarak düzeltildi.

Emre Erözgün

 • type() ile yazılan örnek int() ile yeniden yazıldı.

 • Tamsayıya çevrilmesi unutulan öğeler sayıya çevrildi.

 • Hatalı çıktı veren count() örneği düzeltildi.

Tayfun Yaşar

 • Koyulması unutulan küme parantezleri karakter dizisi içine yerleştirildi.

Metin Hırçın

 • ‘etkileşimli kabul’ şeklinde yazılan ifade ‘etkileşimli kabuk’ olarak düzeltildi.

 • ‘içidnde’ şeklinde yazılan ifade ‘içinde’ olarak düzeltildi.

 • ‘görünmüyür’ şeklinde yazılan ifade ‘görünmüyor’ olarak düzeltildi.

 • ‘öğrendikce’ şeklinde yazılan ifade ‘öğrendikçe’ olarak düzeltildi.

 • ‘dizilerinne’ şeklinde yazılan ifade ‘dizilerine’ olarak düzeltildi.

 • Birbirinden ‘,’ işareti ile ayrılan anahtar-değer çiftleri ‘:’ işareti ile ayrıldı.

 • ‘yanınıra’ şeklinde yazılan ifade ‘yanısıra’ olarak düzeltildi.

Ahmet Öztekin

 • ‘yukarı’ şeklinde yazılan ifade ‘yukarıda’ olarak düzeltildi.

 • rjust() metodunun yanlış yazılan çıktısı düzeltildi.

 • l1 şeklinde yazılan değişken adı li1 olarak düzeltildi.

Mesut İdiz

 • ‘farkedemezsiniz’ şeklinde yazılan kelime ‘farkedemezseniz’ olarak düzeltildi.

 • Unutulan bir ‘a’ harfi eklendi.

 • Cümle içinde “’=’ işleci” ifadesinden sonra yazılan “sayı2” ifadesi doğru yerine yerleştirildi.

 • ‘farlıdır’ şeklinde yazılan kelime ‘farklıdır’ olarak düzeltildi.

Levent Civa

 • ‘ayrıntılılarıyla’ şeklinde yazılan kelime ‘ayrıntılarıyla’ olarak düzeltildi.

 • Toplam karakter uzunluğuna ilişkin örnek koddaki mantık hatası giderildi.

Fırat Ekinci

 • Örnekte ters yazılan ‘Osman’ ve ‘Mehmet’ isimlerinin sırası düzeltildi.

Talha Kesler

 • Kontrol mekanizmalı eval() kodlarındaki hata düzeltildi.

 • Hesap makinesi kodlarındaki eksik karakter dizisi düzeltildi.

Ömer Gök

 • Dosya karşılaştırma kodlarındaki değişken hataları giderildi.

Yunus Emre Bulut

 • ‘Önclelikle’ olarak yazılan kelime ‘Öncelikle’ olarak düzeltildi.

 • Kırık bağlantı düzeltildi.

 • 8 bit yerine yanlışlıkla 7 bit olarak belirtilen sayı düzeltildi.

Erhan Paşaoğlu

 • ‘Bunun sebebi bir sayı ile (45) karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır’ cümlesi ‘Bunun sebebi bir sayı (45) ile bir karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır’ şeklinde düzeltilerek daha berrak bir hale getirildi.

Cemre Efe Karakaş

 • split() olarak yazılan metot adı strip() olarak düzeltildi.

Salim Yıldırım

 • falanca.png” olarak yazılan karakter dizisi “falanca.png” olarak düzeltildi.

 • ‘tatlilar’ şeklinde yazılan kelime ‘tatlılar’ olarak düzeltildi.

 • "{:,}.format(1234567890) olarak yazılan kod "{:,}".format(1234567890) olarak düzeltildi.

 • "{:b}.format(2) olarak yazılan kod "{:b}".format(2) olarak düzeltildi.

 • Belge güncellemesi esnasında yanlışlıkla paragraftan silinen kısım tekrar eklendi.

Çağatay Genlik

 • (50087).bit_length() kodunun 2 olarak gösterilen çıktısı 16 olarak düzeltildi.

Valeh Asadlı

 • liste olarak belirtilen liste adları üyeler olarak düzeltildi.

 • Demet içinde ‘mehmet şeklinde yazılan karakter dizisi ‘mehmet’ olarak düzeltildi.

 • TBMM olarak belirtilen karakter dizisi ‘TBMM’ olarak düzeltildi.

 • ‘\n olarak yazılan karakter dizisi ‘\n’ olarak düzeltildi.

Halit Turan Arıcan

 • Burada ikinci sıradaki sayılar ilk sıradaki sayıların ikili sistemdeki karşılıklarıdır. Üçüncü sıradaki sayılar ise her bir sayının kaç bit olduğunu, yani bir bakıma ikili sayma sisteminde kaç basamağa sahip olduğunu gösteriyor,” cümlesinde ‘sıra’ kelimeleri ‘sütun’ kelimeleri ile değiştirilerek ifade tarzının daha anlaşılır olması sağlandı.

Levent Güler

 • PDF için kapak tasarımı [bkz. https://web.archive.org/web/20150831052508/http://istihza.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=2487]

 • Komutun, ‘uzak çok uzak…’ olarak gösterilen çıktısı 'uzak     çok uzak...' olarak düzeltildi.

 • C:\\aylar\\nisan\\toplam masraf şeklinde gösterilen dizin yolu C:\aylar\nisan\toplam masraf şeklinde düzeltildi.

 • ‘\\n’ olarak yazılan kaçış dizisi ‘\n’ olarak düzeltildi.

 • İki kez aynı şekilde yazılan kodlar düzeltildi.

 • Yanlışlıkla st_size yerine yazılan st_mtime niteliği değiştirildi.

 • Karakter dizisinin sonuna eklenmesi unutulan satır başı karakteri (’\n’) eklendi.

Yaşar Celep

 • ‘onlu, sekizli ve onaltılı’ şeklinde yazılması gerekirken ‘onlu ve onaltılı’ olarak belirtilen ifade düzeltildi.

Uğur Uyar

 • print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer nokta yerleştirir,’ cümlesi ‘print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer boşluk yerleştirir,’ olarak düzeltildi.

Serdar Çağlar

 • Program sonunda kapatılması unutulan bir dosya kapatıldı.

 • Liste içinde yer alan sayıların bazılarındaki, hataya yol açan biçim bozukluğu giderildi.

 • print(çeviri_tablosu[i]) yerine hatalı olarak print(i) şeklinde yazılan kod düzeltildi.

 • Uyarı üzerine, belge Python’ın en son sürümüne göre gözden geçirildi.

Ahmet Onur Yıldırım

 • '{:o}'.format(1980) yerine hatalı olarak ':o'.format(1980) şeklinde yazılan kod düzeltildi.

 • closed() olarak belirtilen nitelik closed olarak düzeltildi.

 • sözlük = harfler.index(i) olarak yazılan kod sözlük[i] = harfler.index(i) olarak düzeltildi.

 • ‘ifaye’ olarak yazılan kelime ‘ifadeye’ olarak düzeltildi.

 • ‘aktarmadağımız’ olarak yazılan kelime ‘aktarmadığımız’ olarak düzeltildi

 • Çıktıya eklenmesi unutulan fonk8_ fonksiyonu eklendi.

 • Bazı GNU/Linux dağıtımlarında webbrowser modülünün open() fonksiyonuna verilen websitesi adreslerinin ‘http’ önekiyle yazılması gerektiğine dair bir not eklendi.

 • ‘ayna’ olarak yazılan kelime ‘aynı’ olarak düzeltildi.

 • Yanlışlıkla ‘prezantabl’ olarak yazılan liste öğesi ‘konuşkan’ olarak düzeltildi.

 • ‘mimtarisi’ olarak yazılan kelime ‘mimarisi’ olarak düzeltildi.

 • %PROCESSOR_ARCHITECTURE olarak yazılan çevre değişkeni %PROCESSOR_ARCHITECTURE% olarak düzeltildi.

Anıl İlginoğlu

 • ‘denene’ olarak yazılan kelime ‘deneme’ olarak düzeltildi.

Hüseyin Ulaş Yeltürk

 • ‘listedindeki’ olarak yazılan kelime ‘listesindeki’ olarak düzeltildi.

 • Yanlışlıkla çift yazılan ‘teknik’ kelimesi düzeltildi.

 • ‘niteliği’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.

Nuri Acar

 • ‘nitelğin’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.

 • colorama modülü anlatımı, “print(Fore.RED + ‘sade kırmızı yazı)” satırı parantez içi sonunda olması gereken ‘ işareti eklendi.

 • Fonksiyonlar konusu, cümle sonu harf hatası düzeltmesi.

  kalacaktır. => kalacaktık.

 • Gömülü fonksiyonlar konusu, liste isimlendirmesi eksikliği yüzünden devamındaki kodlarda ortaya çıkan “NameError: name ‘l’ is not defined” hatası düzeltmesi.

  [400, 176, 64, …]

  l = [400, 176, 64, …]

 • Modüller konusu, __name__ Niteliği, kod satır sıralaması düzeltmesi. Program opsiyonları görüntülenmeden işlem numarası girilmesi istenmesi durumu düzeltmesi.

Azat Fırat Çimen

 • ‘gün_sayısı’ olarak yazılan değişken adı ‘gün’ olarak düzeltildi.

Aykut Kardaş

 • n şeklinde yazılan kaçış dizisi, \n olarak düzeltildi.

Sezer Bozkır

 • ‘derini’ şeklinde yazılan kelime ‘değerini’ olarak düzeltildi.

Alican Uzunhan

 • if bloğundaki girinti kayması düzeltildi.

 • ‘gözde’ şeklinde yazılan kelime ‘göze’ olarak düzeltildi.

 • Örnek bir koddaki değişken ve işleç hatası düzeltildi.

 • ‘kullanmasınız’ şeklinde yazılan kelime ‘kullanmasanız’ olarak düzeltildi.

 • ‘programımımızın’ şeklinde yazılan kelime ‘programımızın’ olarak düzeltildi.

 • self.__personel olarak yazılan değişken self._personel olarak düzeltildi.

 • ‘mekanizmasınına’ olarak yazılan kelime ‘mekanizmasına’ olarak düzeltildi.

 • ‘konuları de’ olarak yazılan ifade ‘konuları da’ olarak düzeltildi.

 • ‘akrarırken’ olarak yazılan kelime ‘aktarırken’ olarak düzeltildi.

 • sa\*t olarak görünen düzenli ifade sa*t olarak düzeltildi.

 • print(im) şeklinde yazılan print(veri) olarak düzeltildi.

 • ‘yardınıyla’ olarak yazılan kelime ‘yardımıyla’ olarak düzeltildi.

 • ‘Burada kadar’ olarak yazılan ifade ‘buraya kadar’ olarak düzeltildi

Özgür Özer

 • ‘Flemenkçe’ olarak yazılan kelime ‘Felemenkçe’ olarak düzeltildi.

 • ‘komutunun’ olarak yazılan kelime ‘komutun’ olarak düzeltildi.

 • Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘bir’ kelimesi teke indirildi.

 • ‘fonksiyonun’ olarak yazılan kelime ‘fonksiyonunun’ olarak düzeltildi.

Kerim Yıldız

 • ‘yime’ olarak yazılan kelime ‘yine’ olarak düzeltildi.

Muhammed Yılmaz

 • ‘randrage’ olarak yazılan fonksiyon adı ‘randrange’ olarak düzeltildi.

Ahmet Erdoğan

 • print('a', 'b', end='') komutunun çıktı görünümü düzeltildi.

Abdurrahman Dursun

 • Cümlede yanlış yerde kullanılan ‘end’ ve ‘sep’ kelimeleri düzeltildi.

 • Yanlışlıkla ‘alnımız dik’ olarak yazılan ifade ‘başımız dik’ olarak düzeltildi.

 • Kendisinden önceki cümlede ifade edilen fikri tekrar eden gereksiz bir cümle paragraftan çıkarıldı.

 • Karakter dizisinin, unutulan kapatma tırnağı yerine koyuldu.

Tahir Uzelli

 • Yanlışlıkla ‘8 adet bir’ şeklinde yazılan ifade ‘8 adet bit’ olarak düzeltildi.

Mehmet Akbay

 • Yanlışlıkla ‘a1.txt’ olarak belirtilen dosya adı ‘hakkında.txt’ olarak düzeltildi.

Mehmet Çelikyontar

 • Yanlışlıkla ‘satı1’ olarak yazılan kelime ‘satır1’ olarak düzeltildi.

Savaş Zengin

 • Kodlardaki eksik parantez düzeltildi.

 • [^A-Z-a-z_] düzenli ifadesi [^A-Za-z0-9_] olarak düzeltildi.

 • Kodlara yanlışlıkla fazladan eklenen \ işareti kaldırıldı.

Tuncay Güven

 • python3.pdf adlı belgenin yanlış yazılan indirme adresi düzeltildi.

Cafer Uluç

 • ‘GNU-dışı’ ifadesi ‘GNU dışı’ olarak düzeltildi.

 • ‘websitesi’ kelimesi ‘web sitesi’ olarak düzeltildi.

Nikita Türkmen

 • Kodlardaki bir adet fazla boşluk karakteri kaldırıldı.

 • Yanlışlıkla 3 milisaniye olarak belirtilen değer 300 milisaniye olarak düzeltildi.

 • Çalışan.personel olarak belirtilmesi gerekirken personel olarak belirtilen değişken adı düzeltildi.

Axolotl Axolotl

 • Yanlışlıkla ‘yukarı’ olarak yazılan kelime ‘yukarıda’ olarak düzeltildi.

 • Kodlardaki yanlış girintileme düzeltildi.

 • Gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.

 • Yanlışlıkla ‘olmadığını’ olarak yazılan kelime ‘oluşmadığını’ olarak düzeltildi.

 • Sürüm bilgisini gösteren çıktıdaki ‘Python’ ifadesi kaldırıldı.

 • ‘metodununa’ olarak yazılan kelime ‘metoduna’ olarak düzeltildi.

 • Gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.

 • ‘ilermeye’ olarak yazılan kelime ‘ilerlemeye’ olarak düzeltildi.

 • Kodun hatalı çıktısı düzeltildi.

 • ‘<’ işareti ‘>’ olarak düzeltildi.

 • Kodlardaki gereksiz bir parantez kaldırıldı.

 • Cümledeki gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.

 • Küçük harfle başlanan cümle düzeltildi.

 • ‘isim 5 karakterden küçükse’ ifadesi ‘isim 5 karakterse veya bundan küçükse’ olarak düzeltildi.

 • Unutulan bir ‘a’ harfi eklendi.

 • Cümle sonunda unutulan nokta işareti eklendi.

 • ‘metodunu’ olarak yazılan kelime ‘metodu’ olarak düzeltildi.

 • ASCII tablosu ile ilgili bir hata düzeltildi.

 • Kullanıcı adı ve parola ile ilgili kodlardaki bir hata giderildi.

 • Yanlış yere koyulan nokta işareti kaldırıldı.

 • Cümlede farklı nesne grupları birbirinden ayırılırken virgül yerine noktalı virgül işareti kullanıldı.

 • ‘işlemini’ olarak yazılan kelime ‘işlemi’ olarak düzeltildi.

 • ‘işare’ olarak yazılan kelime ‘işareti’ olarak düzeltildi.

 • Unutulan kod çıktısı eklendi.

 • İki nokta işaretinden sonra büyük harfle başlaması gereken cümle düzeltildi.

 • ‘istemiyorsanuz’ olarak yazılan kelime ‘istemiyorsanız’ olarak düzeltildi.

 • ‘oyununun’ olarak yazılan kelime ‘oyunun’ olarak düzeltildi.

 • ‘O’ olarak yazılması gerekirken ‘Y’ olarak yazılan karakter düzeltildi.

 • ‘programımın’ olarak yazılan kelime ‘programın’ olarak düzeltildi.

Burak Kadir Er

 • 56715 değeri olduğu için” ifadesi “56700 değeri olduğu için” olarak düzeltildi.

 • ‘Pekı’ kelimesi ‘Peki’ olarak düzeltildi.

 • “Verebileceğimizi, ‘ama’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” cümlesi “Verebileceğimizi ‘ve’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” olarak değiştirildi.

 • ‘Herbir’ ve ‘herzamanki’ kelimeleri düzeltildi.

 • Demetler kısmında gramer düzeltmesi yapıldı.

 • Evaluate kısmında anlatımı pekiştirme açısından eval’li kod örneği eklendi.

 • Listelerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • ‘Doğruda’ kelimesi ‘doğrudan’ olarak düzeltildi.

 • Sayma sistemleri kısmındaki ‘herbir’ kelimesi düzeltildi.

 • ‘veirleri’, ‘verileri’ olarak düzeltildi.

 • “Yani karşı karşıya olduğunuz ‘duruma’ değerlendirip”, “Yani karşı karşıya olduğunuz ‘durumu’ değerlendirip” olarak düzeltildi.

 • ‘iyiden iyine’, ‘iyiden iyiye’ olarak değiştirildi.

 • Gerekli yere soru işareti eklendi.

 • Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘eğer’ kelimesi düzeltildi.

 • Sözlüklerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.

 • Fonksiyonlar kısmındaki gramer hatası düzeltildi.

 • Fonksiyonlar kısmındaki kelime hatası düzeltildi.

 • ‘metodununa’, ‘metoduna’ olarak düzeltildi.

 • Gömülü fonksiyonlar kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • ‘yanlızca’, ‘yalnızca’ olarak düzeltildi.

 • Yanlışlıkla bitişik yazılmış olan ‘yanı sıra’ kelimesi düzeltildi.

 • Gömülü fonksiyonlar kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan ‘herbir’ kelimeleri düzeltildi.

 • Input fonksiyonunun değişken adı girilmesi gereken yerde yanlışlıkla özyinelemeli fonksiyon girilen yer düzeltildi.

 • Modüller kısmında gramer hatası düzeltildi.

 • Modüller kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki ‘herbir’ kelimesi, ‘her bir’ olarak düzeltildi.

 • ‘şipariş’, ‘sipariş’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki ‘yanısıra’ kelimesi, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmında ‘örnek niteliği’ olarak yazılmış olan kelime, ‘sınıf niteliği’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘sözdizimi’, ‘söz dizimi’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘ve saire’, ‘vesaire’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan ‘herbir’ kelimeleri düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘herzamanki’, ‘her zamanki’ olarak düzeltildi.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki “bu sınıfları ‘uygulamamız’ içine dahil ediyoruz” cümlesi “bu sınıfları ‘uygulamamızın’ içine dahil ediyoruz” olarak düzeltildi.

 • Paketler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Düzenli İfadeler kısmındaki ‘bir kaç’, “birkaç’ olarak düzeltildi.

 • Düzenli İfadeler kısmındaki ‘paramtresinin’, ‘parametresinin’ olarak düzeltildi.

 • Düzenli İfadeler kısmındaki ‘websitesinde’, ‘web sitesinde’ olarak düzeltildi.

 • Düzenli İfadeler kısmındaki bozuk linkler düzeltildi.

 • Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Hata Yakalama kısmında gerekli yere nokta eklendi.

 • Hata Yakalama kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Random modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

 • OS modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

 • Bezeyiciler kısmında birleşik yazılan bağlaç düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki ‘Örnek Olarak’, ‘Örnek olarak’ olarak düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki “Çağrılabilir ‘objeleri’ örnek verecek olursak”, “Çağrılabilir ‘objelere’ örnek verecek olursak” olarak düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki ‘methodunun’, ‘metodunun’ olarak düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki ‘Tabiki’, ‘Tabii ki’ olarak düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki bir cümlede anlatım bozukluğu giderildi.

 • Bezeyiciler kısmının son bölümündeki hatalı kod düzeltildi.

 • Bezeyiciler kısmındaki son cümlelerden birindeki anlatım bozukluğu giderildi.

Muhammed Hattap Alkan

 • Bezeyiciler (decoratorlar) konusu eklendi.

Husamsdu

 • Birden fazla yazım hatası düzeltildi.

Ahmet Burak Özyurt

 • Birden fazla Python sürmümünün yönetilebilmesi için mevcut olan pyenv aracının kurulumu ve kullanımı hakkında rehber hazırlandı.

 • Python2 desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili ekleme yapıldı.

 • f-string kullanımı hakkında detaylar ve örnekler eklendi.

Yunus Kale

 • Fonksiyonlar konusundaki kod hatası düzeltildi.

 • Colorama Modülündeki bir kod hatası ve yazım yanlışı düzeltildi.

Adem Kurtipek

 • Kaçış dizileri kısmındaki print("\N{LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA}") komutunun, çıktısı olarak gösterilen ş değeri Ş olarak değiştirildi.

Ali Sezişli

 • Bir yazım hatası düzeltildi.

 • RHEL ve CentOS tarafında python3 kurulumu için komut eklendi.

 • pyenv bağımlılıklarının kurulumunda Fedora ve RHEL/CentOS ayrıldı.

Ekrem Dinçel

 • Belgelerin tekrardan PDF ve EPUB olarak inşa edilmesi sağlandı.

 • Bozuk linkler düzeltildi.

Ramazan Sancar

 • “Koşul Deyimleri” içerisinde tanıma uygun açıklama düzeltildi.

 • LISENCE içinde yer alan hatalı (bozuk) bağlantı düzeltildi.

Beyazıt Uysal

 • ‘/Ucuncu_taraf_moduller/kivy_dersleri/widgets.rst’ dosyası altında bulunan bir kod bloğunda iki kez kütüphane importu giderildi.

 • islecler.rst dosyası içerisinde bulunan “görüntülecektir” kelimesi “görüntülenecektir” olarak düzeltildi.

 • kurulum.rst dosyası içerisinde bulunan “yazağımız” kelimesi “yazacağımız” olarak düzeltildi.

 • donguler.rst altında yer alan ‘Dosyaların İçeriğini Karşılaştırma’ başlığında kod açıklama hatası düzeltildi.

 • sozlukler.rst dosyasında yer alan ve sözlüklerin sıraya sahip olmasıyla ilgili not, HTML dosyasında hatalı bir görünüme sahipti, ancak bu sorun giderildi.

Ramazan Emre Osmanoglu

 • Colorama dokumanlari eklendi.

 • Pyperclip dokumanlari eklendi.

 • Recursion dokumanindaki base case duzenlendi.

Zeki Akyol

 • Kod içermeyen düz metindeki tekrarlayan bir yazım hatası düzeltildi.

Mertcan Bilek

 • Bitwise (Bitsel) İşleçleri dokumanlari eklendi.

Yorumlar

Önemli Not

Sorularınızı yorumlarda dile getirmek yerine Yazbel Forumunda sorarsanız çok daha hızlı cevap alabilirsiniz.
Belgelerdeki bir hata veya eksiği dile getirecekseniz lütfen yorumları kullanmak yerine Github'da bir konu (issue) açın.
Eğer yazdığınız yorum içinde kod kullanacaksanız kodlarınızı <pre><code> etiketleri içine alın. Örneğin:
    <pre><code class="python">
    print("Merhaba Dünya!")
    </code></pre>