Colorama Modülü

Colorama modülü, konsol penceresindeki yazıları renklendirmeyi ve stil vermeyi sağlar.

Kurulum

Varsayılan python’a colorama modülünü kurmak için bilgisayarınızın komut satırına şunları girin:

pip install colorama

Not

Bu komutları Windows ortamında verebilmek için python’u yola eklemeniz gerekir. Python kurulum aşamasında altta bulunan add to Path seçeneğini işaretlediyseniz python yola eklenmiştir.

Kullanım

Colorama modülünü anlayabilmek için basit bir örnek yapalım:

from colorama import Fore, Back, Style, init
init(autoreset=True)
print(Fore.RED + 'sade kırmızı yazı')
print(Back.GREEN + 'Yeşil arkaplan')
print(Style.DIM + 'Python')
print(Style.RESET_ALL)
print('Tekrar normal haline döndü')

Gördüğünüz üzere colorama modülünün Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleri ile herhangi bir karakter dizimizi birleştirip yazdırdığımızda niteliğe göre renkli yazılar elde ediyoruz. Fore yazının kendisi, Back arka planı, Style ise stilini ilgilendirir.

Peki neden init fonksiyonunu çağırdık?

İnit bildiğiniz üzere “initalization” (ilklendirme) sözcüğünün kısaltılmışıdır. Buradaki kullanımı da sözcük anlamıyla uyumludur. Yani bizim renklendirme işlemimizde birtakım ayarları yapmamız için bir başlangıçtır. Bunu yapmamız zorunludur. Yapmazsak kodlarımız renklenmeyecek, sadece renk kodu ekrana bastırılacaktır.

Bu noktada bir detaya değinelim: Bu Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleri aslında alelade bir karakter dizisidir:

print('\033[31m' + 'sade kırmızı yazı')
print('\033[30m') # Ve yeniden öntanımlı renge döndük

Gördüğünüz gibi yukarıdakiyle aynı sonucu elde ettik.

Şimdi Fore, Back ve Style sınıflarının en çok kullanılan renk niteliklerini görelim:

Fore: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.

Back: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.

Style: DIM, NORMAL, BRIGHT, RESET_ALL

Colorama modülünün termcolor modülü ile kullanımı

Termcolor modülü colorama modülünü kullanırken işimiz çok kolaylaştırır.

from colorama import init
from termcolor import colored
#termcolor modülü colorama kullandığı için ilklendirme şarttır
init()

#İlk parametremiz karakter dizimiz, ikinci parametremiz rengi, üçüncü ise arkaplan rengidir.
print(colored('Hello, World!', 'green', 'on_red'))
# colored fonksiyonundan dönen değeri kullanabilmek için yazdırmamız gerekir.

Not

termcolor modülü yüklü gelmemektedir, kurulum aşamasındaki kodlarda colorama yerine termcolor yazarak kurabilirsiniz.

Termcolor modülü ile daha fazla bilgi için: https://pypi.org/project/termcolor/

İnit fonksiyonun argümanları

İnit fonksiyonunun birçok isimli argümanı bulunur:

autoreset=False

from colorama import Fore, init
init(autoreset=True)
print(Fore.RED + "Bu kırmızı olur ama;")
print("Bunun rengi default'tur")
from colorama import Fore, init
init(autoreset=False) #Böyle yapsak da değişmez: init()
#çünkü bu zaten öntanımlıdır
print(Fore.RED+"Artık bundan sonra yazdırılan her şey değiştirilmediği sürece kırmızıdır")
print("mesela bu kırmızı")

Diğerlerine ihtiyacınızın olmayacağını düşündüğümüz için buraya yazmadık. Diğer argümanları colorama PyPI sayfasında görebilirsiniz.

Yorumlar

Önemli Not

Sorularınızı yorumlarda dile getirmek yerine Yazbel Forumunda sorarsanız çok daha hızlı cevap alabilirsiniz.
Belgelerdeki bir hata veya eksiği dile getirecekseniz lütfen yorumları kullanmak yerine Github'da bir konu (issue) açın.
Eğer yazdığınız yorum içinde kod kullanacaksanız kodlarınızı <pre><code> etiketleri içine alın. Örneğin:
    <pre><code class="python">
    print("Merhaba Dünya!")
    </code></pre>